Как да подобрим екипното сътрудничество по 6 прости начина

В съвременния бизнес свят способността на проектните екипи да си взаимодействат безпроблемно и да дават резултати може да има огромно влияние върху продукцията на една компания. Наистина, независимо дали става въпрос за малка и проста ведомствена задача или цялостно, цялостно усилие на екипа, успехът на проекта в крайна сметка се опира на един ключов фактор: способността на екипа да си сътрудничи. Въпреки това много мениджъри и заинтересовани страни често пренебрегват или просто неправилно преценяват необходимите съставки, за да може тази рецепта да работи.

За да работят ефективно екипите, е важно да разработят подходяща среда, в която да функционират, както и да осигурят правилните инструменти и ресурси. За да помогнем за изясняване и дефиниране на това каква среда трябва да бъде това, ние съставихме някои от най-съществените точки, които трябва да вземете предвид, когато се опитвате да насърчавате екипното сътрудничество, включително съвети за лидерство, култура и ангажираност.

И така, следващият път, когато трябва да съберете хората и да ги накарате да предоставят резултати, това трябва да имате предвид.

1. Използвайте технологиите

На бързо развиващото се работно място технологичните възможности са все по-трудни за традиционните офис норми; един такъв случай е в това как членовете на екипа да се информират един за друг в момента, в който се намират в момента на проекта.

Преди това може да се наложи среща на екип, но тъй като проектните екипи стават физически разпръснати, това вече не е толкова практично; например е нереалистично да очакваме графичната дизайнерка Джейн да лети до офиса на Ню Йорк всеки петък сутрин за следващите два месеца, само за да демонстрира най-новите си дизайни.

Затова е важно да инвестирате в ефективни инструменти за сътрудничество. Чрез правилното използване на онлайн работно пространство, като подходяща облачна платформа или приложение, Джейн може вместо това да качи документ в реално време на централен сайт или място и да получи обратна връзка бързо, което дава възможност за по-плавен и ефективен начин на работа. Той също така отрича пропилените часове в задушна зала за срещи, които биха могли да бъдат по-добре прекарани пред компютърен екран.

Разбира се, това не е абсолютно всичко; понякога е за предпочитане мозъчната атака лично и е уместно да се обмислят проблеми със сигурността като разрешения на файлове и трансфер на данни. Но в голямата схема на нещата правилното използване на технологичните инструменти може да окаже монументално въздействие върху сътрудничеството, създавайки прости и ефективни начини всички да бъдат непрекъснато синхронизирани.

2. Уверете се, че комуникацията е универсална

Комуникацията е основен компонент в екипната работа и без нея всеки проект е обречен на неуспех. Това обаче не означава само изпращане на много имейли или настояване за ежедневни конферентни обаждания; общуването е също толкова за това кой казва какво, отколкото колко често се казва.

Например, ако един глас непрекъснато се чува над другите или някои членове не вдигат тежестта си по отношение на идеи и принос, тогава е малко вероятно вашият екип да използва максималния си потенциал. Ето защо е важно всеки член на екипа да е част от разговора и че независимо от тяхната роля или техния „ранг“ в йерархията, те се слушат. В крайна сметка, едно от най-големите предимства на съвместната работа е, че веднага има наличен набор от експертни познания и гледни точки, така че защо да ги губите?

Постоянно насърчавайте хората да говорят и да създават среда, в която се чувстват удобно да го правят; в противен случай това не е колаборация, а просто малък процент от групата, която казва на всички останали какво да правят.

3. Създайте отчетност

Имайки това предвид, все още е важно всички в екипа да знаят къде се намират; във всяка среда сътрудничеството е ефективно само когато всеки член знае своята роля. Възлагането на определени задачи на определени хора означава, че работата не се повтаря, не се губи време и има отчетност за всяка част от проекта - и това трябва да бъде приоритет за ръководителите на проекти.

По подобен начин е необходимо да се поставят и цели; за постигане на прогрес, напредъкът трябва да бъде измерим. Това също подпомага сътрудничеството, защото веднъж всеки знае в каква посока трябва да се дърпа, няма липса на яснота или отлагане; има ясна цел какво трябва да се направи.

Запомнете: въпреки че може да звучи контрапродуктивно на иновациите, внимателното наблюдение на вашия екип и назначаването на задачи съответно може всъщност да има обратен ефект. Когато хората знаят каква е крайната цел, е по-лесно да работим заедно, за да я постигнем.

4. Ангажирайте вашите служители

Сътрудничеството работи най-добре, когато членовете на екипа са страстни по проекта и имат желание да поемат своята творческа енергия. В крайна сметка изключените служители, на които им липсва какъвто и да е ентусиазъм или шофиране, едва ли ще допринесат много.

Ето защо ангажираността на служителите е толкова важна. Въпреки че обикновено се възприема като част от по-широка стратегия за управление и управление на човешките ресурси, ефектът му в контекста на проектния екип е по-непосредствен; в много случаи може да постигне или да наруши успеха на проекта.

Разбира се, ако работите с интересен клиент, тогава хармонията е по-лесна за постигане. Но ако това е трудно продаване по отношение на обхвата, времевата линия или друг пагубен фактор, тогава може да се наложи да се проявите креативно. Тук са най-необходими вашите лидерски умения; мотивирането на хората често е това, което отделя добрия ръководител на проекти от посредствения.

5. Уверете се, че корабът се управлява

Обменът на информация, идеи и мнения наистина е знак за здравословно сътрудничество в екип. Но по отношение на проект, който е поставил цели и задачи, също така трябва да има фигура начело, която взема решения, когато мненията се сблъскват или идеите се конкурират; в противен случай хората просто ще стъпят на пръстите на един друг.

Това може да бъде трудна задача, тъй като не само трябва да изберете най-добрия начин на действие, но и да балансирате човешкия елемент. Ако член X подкрепи собствената си идея, но вие решите да продължите с предложението на член Y, тогава как ще се отрази това на връзките напред? Въпреки че това не трябва да е проблем в професионалния екип, хората винаги ще реагират различно на определени сценарии, в края на краищата.

Важното, което трябва да запомните, е, че сътрудничеството е безсмислено, ако не движи нещо напред. Дебатирането на най-добрия начин да продължите, например, може да се превърне в трептене, ако няма някой, който да начертае линия. Докато обяснявате на хората защо идеята им не е осъществима и вие оставате отворени и насърчаващи, тогава тя не би трябвало да създава проблем и не бива да задушава и духа на сътрудничество.

6. Бъдете разнообразни

Попадането на шест души в стая, които мислят по абсолютно същия начин и ги моли да намерят решение на даден проблем, може да даде бърз и ефикасен отговор - но това не означава непременно, че може да е най-доброто. Ето защо, когато избирате екип, трябва да се опитате да включите възможно най-много различни области на експертиза и знания.

Колкото повече перспективи можете да черпите, толкова по-иновативни и проницателни ще бъдат решенията. Просто създаването на ехокамера за едни и същи идеи и начин на мислене е антитеза на творчеството. Така че, черпете от хора, които имат различен начин на мислене, опит и опит и им дайте платформа, където всеки може да прилага мислите си еднакво и ефективно.

Екипното сътрудничество е жизненоважно. Той насърчава иновациите, повишава ефективността и насърчава отчетността, които са ключови двигатели на успешната организация. Създаването на среда, в която може да процъфтява обаче, изисква планиране, осведоменост и силно лидерство.

Надяваме се, че тази статия демонстрира къде трябва да насочите вниманието и енергията си, позволявайки на вашия екип впоследствие да извлече ползите.

Имате ли други съвети как да подобрите екипното сътрудничество? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу!

Оставете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here