5 основни елемента в успешното публично изказване

Предаването на речта ви на публично място разчита на различни елементи от преодоляването на страх от тълпи до знанията ви по дадена тема. Независимо дали сте изнасяли изказвания преди или е за първи път, важно е да го изричате ефективно, за да постигнете максимално въздействие върху вашата аудитория. По-долу са елементите, които трябва да имате, за да гарантирате, че речта ви не е просто добре свършена, но успява да предава своето съобщение експертно.

# 1 Преодоляване на вашия страх

Публичното изказване е непосилна афера. Всъщност това е страх номер едно в Северна Америка! Преодоляването на това предприема редица стъпки. Започнете с идентифицирането на това, от което се страхувате и намирането на начин да се справите с него. Също така осигурете адекватна подготовка и практика, пред огледало или с нарастваща честота на изказванията, които изнасяте. Отстраняването на страха ви от публични изказвания е постепенен процес, но е важно, тъй като се отразява на нивото ви на доверие в аудиторията.

# 2 Познаване на вашата аудитория

Вашата аудитория ще има определени очаквания от вас и за да ги изпълните, трябва да знаете определени подробности за тях. Освен да знаете колко са, трябва да имате добра представа каква е тяхната възрастова група и доколко те разбират темата или темата, която ще представяте. Независимо дали са опитни или новаци в темата, вашата доставка трябва да бъде достатъчно цялостна, за да им позволи да научат нещо ново и да наблегнат на очевидни точки, без да подкопават интелигентността им.

# 3 Проучване на вашата тема

Съществена част от вашата презентация е в знанията, които предавате. Поради тази причина изследванията трябва да включват голяма част от вашата подготовка. Познаването на темата ви работи добре във вашата доставка и способността да отговаряте на въпроси от участниците. Задълбоченото познаване на дадена тема ви предпазва от изказване на нерешителни изказвания и от неловки моменти в средата на речта ви или когато възникнат въпроси, всичко това може да накара аудиторията ви да загуби увереност в способността си да говори по темата.

# 4 Да имаш личност

Трябва да бъдете свързани и впечатляващи за вашата аудитория. Личността се предава чрез вашия тон, език на тялото и общото чувство на изразяване. Намерете начини да се вмъкнете в някои лични мнения по темата, която представяте. Можете да илюстрирате точки в речта си с истории, извлечени от личен опит, така че вашата аудитория също да може да приложи знанията, които им давате в собствения си живот. Тонът ви трябва да е ясен и приятелски настроен, дори при професионални обстоятелства. Преместете се нагоре и надолу по сцената, за да не се задържите в доставката си.

# 5 Насърчаване на участието на публиката

В зависимост от вида на речта, която изнасяте, може да помислите как да намерите начин да общувате със своята аудитория. Малки групи могат да получат място за задаване на въпроси или платформа, която да прави кратки изявления, които се модерират. Ако имате работа с голяма група от присъстващи, може да имате уловна дума, която те скандират в отговор на точки, които правите, да ги информират и да подчертаят посланието на беседата, която изнасяте. Тогава вашата реч става по-малко монотонна и фокусът се измества от вас към хората, към които се обръщате.
Със спокойна и събрана решимост публичното изказване може да бъде забавно упражнение. Придобитите умения са важни и в други области на живота ви. Той повишава вашата репутация, повишава самочувствието ви и ви помага да мислите и да говорите на краката си. Публичното изказване може да продължи, за да отвори различни възможности за по-нататъшно ангажиране.

Изображение: iStock

Оставете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here